God se Woord in vandag se woorde

Die stappe vir vrug dra


Om vrugte te dra, is nie ’n voorvereiste om ’n kind van God te word nie. Dit is wel ’n gevolg. Met ander woorde: As ek ’n kind van God is, word ek oorval met dankbaarheid vir alles wat Hy vir my gedoen het, dat ek nie anders kan as om vrugte te wil dra nie.

Dankbaarheid is egter nie die enigste dryfveer vir ons om goeie werke te doen nie. Wanneer ons die wil van God vir ons lewens verstaan en dit doen, het dit ’n groot invloed op hoe ons vrugte lyk. 10Dan behoort julle mos nie te twyfel oor wat presies God van julle wil hê nie. En as julle weet wat om te doen en dit doen, sal die Here trots wees op julle en tevrede voel oor hoe julle leef. Mag alles wat julle doen vir julle goeie vrugte dra en julle meer van God se plan vir julle lewe laat verstaan.

Die proses lyk soos volg:

Stap 1 – Die Heilige Gees help ons om presies te verstaan wat God se wil vir ons lewe is. By elke kruispad in die lewe help die Heilige Gees ons om die keuse binne God se wil uit te voer. (vers 9)

Stap 2 – Ons twyfel nie meer wat God se wil is nie en maak dan ons keuses binne die wil van God. Ons leef die lewe daar buite dan binne God se wil.

Stap 3 – Ons manier van lewe het ’n invloed op ander mense. God se Naam word verheerlik en so word God sigbaar in die wêreld.

Stap 4 – Ons dra al hoe meer vrugte

Stap 5 – met die netto effek dat ons al hoe meer God se wil vir ons lewens verstaan.

Dit is dus ’n proses waar ons elke dag meer ruimte vir die Heilige Gees skep, sodat ons God se wil vir ons beter kan verstaan. Wanneer ons dan begin kies om binne God se wil te leef, word sy Naam nie net verheerlik nie, maar ons vrugte in die wêreld lyk baie beter. Op die ou end leer ons al hoe meer wat die wil van God is.

Ek dink na die paar kere se herhaling van die boodskap behoort ons almal dit te verstaan. Maar as ek selfondersoek gaan doen, sien ek dat stap 4 nie altyd lekker sigbaar is in die wêreld nie. Selfs in my eie lewe is die vruggies maar bitter min. Waar lê die fout?

Dit kan op een van twee plekke lê: Ek gee nie vir die Heilige Gees genoeg plek in my lewe nie of ek weet wat die wil van God is, maar my keuses is nie so lekker vars nie.

Ek stel dit dalk nou te eenvoudig, maar ek glo dat die Heilige Gees in ons ’n klokkie vir reg en ’n klokkie vir verkeerd ingebou het. Wanneer ons ’n keuse moet maak, gaan die klokkies hier binne ons af om ons te help, maar ai, om een of ander rede hou ons ons doof en is ons op ons eie in die maak van die keuse. Ons is te haastig, ons is kwaad, ons word verdoof deur die klanke van die wêreld, ons eie eer staan kiertsregop en nog vele meer.

Kyk so bietjie na jou vrugte die afgelope tyd. Dalk sal jy nes ek besef dat ons rustiger moet raak, die spoed afbring en met die Heilige Gees gaan praat oor die keuses wat ons maak.

Doen dit. Dit sal beter vir jou wees. Die mense met wie jy elke dag in aanraking kom, sal ook dankbaar wees en vir God eer.

Skrifgedeelte

Kolossense 1:9-11

Om oor na te dink

Hoe lyk jou vrugte?

Hoe lyk jou keuses?

Hoe lyk die spasie vir die Heilige Gees?

Gebed

Vader, ek begeer met my hele hart om U te dien. Ek wil presies lewe soos U wil hê ek moet lewe. Ook in die heel kleinste besluit. Ek wil vrug dra. Ek wil U Naam verheerlik. Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Sluit Aan


Besoek ons web-winkel om Kruispad leesstof aan te skaf

Besoek ons winkel
Kruispad Boek