God se Woord in vandag se woorde

Klankgrepe


#479 Gewone geloof

Wanner die trials en tribulations en die curve balls na jou aangestorm kom, is geloof die eerste een om die hasepad te kies. Ek wonder of dit ook waar is vir jou lewe?


#478 Die skaap of die Herder

Een van my familielede se seuntjie hou nie daarvan as iemand vir hom voorskryf wat hy moet doen nie. Hy antwoord gewoonlik met die woorde: Jy sê nie vir my nie! Baie van ons het dieselfde houding as ons voorgeskryf word. Ons wil ons eie besluite neem en ons eie paaie stap.


#477 Alles in liefde

Hoe weet ons as mense vir ons lief is? Hoe weet jy dat jou ma vir jou liefde gee? Sy sê dit, maar meer nog, sy doen dit. Ek sien dit by my vrou, sy gee en gee net vir die kinders.


#476 Weet jy beter as God?

Wanneer daar dinge met ons gebeur wat ons nie verstaan nie, trap ons dikwels in die strik om vir God ‘n paar vrae te vra om sodoende by ‘n aanvaarbare en verstaanbare antwoord uit te kom. Dit gebeur bv. wanneer ons die gevolge van ons verkeerde dade moet dra. Ons vra dan maklik: Hoekom het U […]


#475 Stap voor

Een van my tekortkomminge is om nie te onthou nie. Dit was vir my erg om te besef dat ek ’n minuut of twee drie terug iets uit God se Woord gelees het, maar niks kan onthou nie. Toe begin ek dit wat ek uit God se Woord lees, neer te skryf.


#474 Maria, nou weet ek!

As jou kind swaarkry, pyn jou hart ook. Soms is dit selfs ‘n fisiese steekpyn saam met die emosionele swaarkry van jou kind.


#473 En jou verskoning is?

Ek moet ietsie bieg. Soms maak ek gou verskoning as ’n stem vir my sê ek moet iets doen en ek is nie eintlik lus om dit te doen nie.


#472 Op pad na ‘n eindbestemming

Daar is min van ons, indien enige van ons, wat kan sê dat ons nog nooit ‘n fout gemaak het nie. Die fokus moenie lê op die foute wat ons gemaak het nie, maar eerder op dit wat ons daaruit leer.


#471 Kampers sonder kolle

Ek en jy word geroep om rein voor God te lewe. Ek wonder lank wat beteken die woord reinheid. Ek staan later op en stap deur die park waar ons kamp.


#470 ‘n Boks sjokolade

Het jy al opgemerk as iemand ‘n boks vol Quality Street sjokolades in die rondte stuur, dat byna elke persoon eers na die boks se flappie kyk om na die prentjies van elke sjokolade te kyk en ook om te sien watter een is die toffie of die lemoen of die klapper.


Sluit Aan