God se Woord in vandag se woorde

God se belofte vir jou


Hulle praat oor die radio van testamente en wanneer die meester van die hof ’n testament aanvaar of afkeer. ’n Testament sal aanvaar word, al het die testateur net ’n kruisie gemaak. Solank dit net gepaardgaan met ’n brief van ’n Kommissaris van Ede wat teenwoordig was en bevestig dat die persoon wat die kruisie gemaak het, die testateur is.

Daar moet dus ’n hoër gesag by wees, wat kan bevestig dat die dinge reg verloop het en na die tyd daaroor in hof kan getuig.

Wanneer God ’n eed aflê, is daar nie iemand hoër as Hy nie. Nou hoe dan gemaak? Dis eenvoudig. God roep Homself in om ’n eed by af te lê. God belowe dan vir Homself dat die belofte wat Hy nou gaan aflê, vir ewig waar sal wees. Wanneer iemand dan, met respek gesê, vir God hof toe wil sleep, sal God self daar kom getuig oor die omstandighede waarin Hy die eed afgelê het.

Dit was vir Abraham ’n baie moeilike besluit om sy eie seun te gaan offer. Tog was hy gehoorsaam en het gedoen wat God van Hom verwag het. God het egter ingegryp net voor Abraham vir Isak doodgemaak het en opdrag gegee dat Abraham die skaapram wat ’n entjie daarvandaan vasgesit het, moes offer.

God het nadat Abraham die ram geoffer het, ’n eed teenoor Abraham afgelê: “Dit is Ek, die Here, wat praat. Ek lê ‘n eed af by Myself dat Ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het ..

Dit wys ’n mens net hoe belangrik God die mens ag, dat Hy bereid is om alle stoppe uit te trek. Die skrywer van Hebreërs onthou dit en bring dit onder die aandag van sy lesers: 13God het Abraham iets beloof. Om vir Abraham te wys hoe ernstig Hy is, het Hy ’n eed afgelê. Om ’n eed te neem moet iemand die gesag van iets groters as hyself inroep. Vir God is daar egter nie iets wat groter is as Hy nie. Daarom het God Homself ingeroep en vir Abraham 14gesê: “Ek sal baie goed vir jou wees en vir jou ’n groot nageslag gee.”

Ons almal val vandag nog steeds onder hierdie eed. God ag ons mense so hoog dat Hy eerstens Homself inroep om ’n eed by af te lê, ’n groot belofte af te lê en Sy seën oor almal uit te spreek.

God seën vir my. God seën vir jou. Ons almal leef onder God se seën. God het ons nie gemaak en maar laat staan nie. Hy is vandag nog betrokke by Sy kinders. Dit het Hy met ’n eed teenoor ons afgelê.

En as jy dink dat God van jou vergeet het, kan jy Hom herinner aan die belofte wat Hy teenoor Abraham en die res van Sy geslagte afgelê het. God het Homself as getuie geroep en daarom kan jy Hom roep as Sy beloftes nie in jou lewe waar word nie.

God wil vir elkeen van Sy kinders die beste hê, daarom rus Sy seën oor ons elkeen. Miskien moet ons weer die seën van God oor ons trek en toelaat dat dit waar word. God sal ons daarmee help.

Teks
Hebreërs 6:9-11

Om oor na te dink
Het jy God se seën nou nodig?
Ervaar jy God se seën?
Beroep jy God op Sy belofte?

Gebed
Vader, ek het U seën so nodig! Laat dit ’n realiteit in my lewe word. In Jesus se Naam, amen.

Print Friendly, PDF & Email

Sluit Aan


Besoek ons web-winkel om Kruispad leesstof aan te skaf

Besoek ons winkel
Kruispad Boek