God se Woord in vandag se woorde

’n Splinternuwe altaar vir jou


Die altaar het baie sentraal gestaan in die Ou Testament. Die altaar was die hoof kommunikasiekanaal tussen die volk en God. Dit was die plek waar die mense vir God offers gebring het. Dit was die plek waar bloed moes vloei vir al die mens se sondes.

Die altaar en die diere wat daarop geoffer is, was die mens se enigste redding. As die mens nie gereeld ’n draai by die priesters gemaak het, hulle diere gebring het om te offer nie, was hulle op pad na die ewige dood. Dit was so eenvoudig.

Die altaar is deur die mense gesien as ’n reddingsboei. Iets wat hulle as drenkelinge gered het. Hier het hulle die kans gehad om ontslae te raak van die bagasie van hulle sonde. Die altaar het hulle hoop gegee om weer aanneemlik vir God te wees. So het hulle gehoop.

Tog was daar ’n onsekerheid of die diere en die bloed wat gevloei het, genoeg was. Die ouens het nooit geweet of hulle dit nou maak of nie maak nie. Hulle kon nooit self die offers bring nie en was afhanklik van ander mense om namens hulle hul heil uit te werk.

Ek weet darem nie of ek so ’n groot oomblik in my lewe in ander se hande wil los nie.

Gelukkig het Jesus die appelkar kom omgooi en die geswoeg om ontslae te raak van ons sondes, uit ons hande kom neem. Jesus het ’n nuwe manier van doen in werking kom stel, wat soveel beter en soveel meer fool proof as die ou ene is.

10Ons het mos ’n nuwe altaar. Die priesters van die ou ooreenkoms het nie die voorreg om saam met ons rondom die nuwe altaar fees te vier nie.

Die nuwe manier werk soveel anders. Jesus bou ’n nuwe altaar en vinnig dink ’n mens die altaar is nou die kruis waaraan Jesus gehang het. Maar eintlik is Jesus self die altaar en die offerande. As die kruis die altaar was, sou daar heel waarskynlik soos in die ou tyd weer en weer geoffer moes word.

Maar omdat Jesus die altaar en die Een is wat geoffer is, was dit genoeg. Dit was oorgenoeg, sodat dit nooit weer hoef herhaal te word nie. Weens die feit dat dit Jesus se bloed was, was dit genoeg om vir altyd al die straf wat ons eintlik moet kry, te betaal.

Ek wonder of ons altyd regtig besef wat Jesus vir ons kom doen het om alles anders en nuut te doen? Ek vermoed dat as ons regtig besef wat Jesus kom doen het deur self die altaar te word, en so die onrustigheid of ons regtig die lewe hierna gaan maak, heeltemal kom wegneem het, sal ’n mens anders leef.

Baie mense begryp dit nie. Baie mense kies dit nie. Baie mense leef dit nie. Baie mense staan hierteen op en steek hulle wanhoop weg, want waarheen gaan hulle dan?

Mag ons dit anders doen. Mag ons in die Altaar glo en vir seker weet dat dit oorgenoeg is en dat Jesus se bloed genoeg was vir die vergewing van ons sonde. Laat ons ons Nuwe Altaar se lewe en sterwe in die wêreld gaan uitleef.

Teks
Hebreërs 13:9-16

Om oor na te dink
Glo jy in die Nuwe Altaar?
Getuig jou lewe daarvan?
Hoe kan jy dit meer sigbaar maak in die wêreld?

Gebed
Vader, dankie vir die Nuwe Altaar. Dankie dat Jesus die appelkar kom omgooi het en dat ons nie meer diere hoef te offer nie. Dankie dat Jesus se sterwe genoeg was vir my sonde en dat ek vir seker kan weet dat ek eendag as ek klaar is hier op die aarde, na U toe kan gaan. In Jesus se Naam, amen.

Print Friendly, PDF & Email

Sluit Aan


Besoek ons web-winkel om Kruispad leesstof aan te skaf

Besoek ons winkel
Kruispad Boek