God se Woord in vandag se woorde

Vreugdevolle slaaf van God


Paulus noem homself ’n slaaf of ’n dienskneg van God.

Ons ken nie eintlik meer die woord slaaf nie. Ek sien in 2007 was die 200-jarige viering van die afskaffing van slawerny in Engeland. Volgens die woordeboek is ’n slaaf die wettige eiendom van sy eienaar en die slaaf is gedwing om sy eienaar te gehoorsaam.

Die slaaf moes dus alles doen wat sy eienaar vir hom sê. Hierdie gebruik is deur die jare baie misbruik en baie mense is baie sleg behandel. Vandag is slawerny in sommige dele van die wêreld nog steeds ’n realiteit.

In die Ou en Nuwe Testamentiese tyd was slawerny algemeen. Daar is selfs wette in die Bybel om die slawe te beskerm en ook voorskrifte vir die slawe oor hoe hulle teenoor hulle base moet optree.

Bybelse slawerny onder die Jode was eerder om uit te reik na die arm mense en so vir hulle werk te voorsien om kos op die tafel te sit. Hierdie slawe was dankbaar vir die hand van redding wat na hulle uitgesteek is en wou daarom uit dankbaarheid alles vir hul base gee.

Dit is met hierdie prentjie wat Paulus werk. Paulus was verlore. Paulus was ’n slaaf van die bose en daardie baas was nie ’n goeie baas nie. Die baas het hom onderdruk, vir hom plastiekdrome laat najaag en sy vrede en vreugde gesteel. Die bose het hom om die bos gelei. Dis wat die bose doen, vandag nog.

Gelukkig het Paulus homself letterlik in Jesus vasgeloop en het sy oë oopgegaan. Jesus het hom vrygemaak van die slawerny onder die beheer van die bose. Jesus het sy las afgehaal en namens hom kom dra. Jesus het vir Paulus kom verlos onder die juk van die bose baas en hom vrygemaak.

En nou kan Paulus nie anders as om sy hele lewe aan God te wy nie. Uit dankbaarheid verklaar hy homself nou ’n slaaf van God. Hy is so dankbaar vir wat Jesus vir hom kom doen het, dat hy nie anders kan as om alles te doen wat God van hom wil hê nie, en nog meer. Paulus spring uit sy vel, binne-in diens aan God.

Dis wat gebeur as jy in Jesus vasloop. Vrywillig gaan kniel jy voor Hom en word onderdanig aan Hom. Jy sit jou hele lewe, met alles wat jy het, in Sy hande en sê: Here, maak met my soos U wil. U is mos die pottebakker en ek die klei …

Die verskriklike mooi liedjie van Johnathan David en Melissa Helser spring nou in my kop op (sien video hier: https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k), No longer slaves. Daarin sing hulle: “I’m no longer a slave to fear. I am a child of God!” Jy sien, onder die baasskap van die bose word die mens gepeper met vrees. Maar as kind van God kom die liefdevolle Vader en neem dit weg van ons.

Daarom sing hulle voort: “I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We’ve been liberated from our bondage. We’re the sons and the daughters. Let us sing our freedom.”

Daarom wil ek ook ’n dienskneg onder die Vader wees, want Hy het my bevry van die bande van die bose. Ek wil Hom met alles in my dien en doen soos Hy wil, want Hy is vir seker ’n goeie Vader!

Teks
Tit 1:1-4

Om oor na te dink
Onder wie se beheer staan jy?
Hoe kan jy God meer ruimte in jou lewe gee?
Hoe wys jou lewe dat jy in diens is van God?

Gebed
Liewe Vader, ek is ’n vrywillige slaaf in U diens. U het my vry gemaak van die bande waarmee sonde my vasgebind het. Ek is vry en ek wil U vir altyd dien. Amen.

Print Friendly, PDF & Email

Sluit Aan


Besoek ons web-winkel om Kruispad leesstof aan te skaf

Besoek ons winkel
Kruispad Boek